องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำงบประมาณ 2556


งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำงบประมาณ 2556
วันที่ 31 มกราคม 2556 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง  เป็นกา่รแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนภายในอำเภอแวงใหญ่ ซึ่งประกบด้วย องค์การบริหา่รส่วนตำบลคอนฉิม องค์การบริหา่รส่วนตำบลใหม่นาเพียง องค์การบริหา่รส่วนตำบลโนนทอง  องค์การบริหา่รส่วนตำบลโนนสะอาด และเทศบาลตำบลแวงใหญ่