องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


งานจัดเก็บรายได้ กองคลังได้ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติมรายใหม่) บริเวณ ม.5 บ้านป่าแดงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


2021-11-30
2021-11-25
2021-11-22
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-16