องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
งานส่วนโยธา อบต.คอนฉิม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

            อาชีพ

                        ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ การทำอาชีพเสริมการเสริมสร้างความ   เข้มแข็งของชุมชน โดยการนำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เช่น เกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ด การเลี้ยงไหมแบบครอบครบวงจร กำลังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

            หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

                1.  ธนาคาร                                             จำนวน   1   แห่ง

                2.  โรงเแรม                                            จำนวน   -   แห่ง

                3.  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ                      จำนวน   1   แห่ง

                4.  ร้านซ่อมรถยนต์  จักรยานยนต์     จำนวน  1   แห่ง

                5.  ร้านไดนาโม                                     จำนวน   1  แห่ง

                6.  โรงสี (ขนาดเล็ก)                            จำนวน 20  แห่ง

                7.  ร้านค้าขายของชำ                            จำนวน 40  แห่ง

                8.  ร้านตัดผม                                         จำนวน  9 แห่ง

                9.  ร้านเนื้อวัว                                        จำนวน  2 แห่ง