องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติอำเภอแวงใหญ่


วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้อมข้าราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่,สมาชิก อบต. เข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติอำเภอแวงใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิมและเจ้าหน้าทีเป็นผู้ดำเนินงานกิจกรรมร่วมกัน

2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24
2023-01-20