องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างฝายชะลอน้ำ


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างฝายชะลอน้ำ ใน
วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ลำห้วยหนองเอี่ยน หมู่ที่ 9 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24