องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ลงพื้น ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดอนโจดหมู่ที่ 6 7 จุด และบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 3 จุด


วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ลงพื้น ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดอนโจดหมู่ที่ 6 7 จุด และบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 3 จุด

2024-06-17
2024-05-31
2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-23