วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดน้ำหนัก ๒๐ กก./ถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านพ่อสมาน จันวัน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ฟอร์ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น ให้สามารถใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้เป็นวัสดุใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างต่อเติมรั้วอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยติดตั้งรั้วเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบ ถนนดิน-ลูกรัง ภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาช่างแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับตกแต่ง ให้กับนางรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นฉลอง ๒๒๒ปี เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเป็นยานพาหนะให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง