วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0005 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) ทะเบียน ผก779 ขอนแก่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเก็บขยะทะเบียน ฆฃ 288 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถเก็บขยะ ทะเบียน ฆฃ288 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารเพื่อถวายประสงฆ์และประชาชนที่มาร่วมงานประกอบพิธีเลี้ยงบวงสรวงหลวงปู่นาย ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟและบวงสรวงหลวงพ่อนาย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
เหมาเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมคนขับรถแห่และผู้ควบคุมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟและบวงสรวงหลวงพ่อนาย ประจำปี 2561
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อท่อระบายน้ำเพื่อปรับปรุงทางระบายน้ำภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง