องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]50
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]53
3 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 9 พ.ย. 2565 ]55
4 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]47
5 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566-2568.. [ 9 พ.ย. 2565 ]53
6 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 . [ 9 พ.ย. 2565 ]54
7 แบบรายงาน RM-1 [ 9 พ.ย. 2565 ]48
8 แบบรายงาน RM-2 [ 9 พ.ย. 2565 ]53
9 แบบรายงาน RM-3 [ 9 พ.ย. 2565 ]49
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 22 ก.ย. 2565 ]102