องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม