องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม


คำแนะนำ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำแนะนำ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม