องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ


คู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม