องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม