องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนฉิม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนฉิม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม