องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลคอนฉิม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลคอนฉิม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม