องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 290 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ [ 10 พ.ย. 2566 ]17
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2566 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 31 ต.ค. 2566 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 10 ต.ค. 2566 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 6 ต.ค. 2566 ]31
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 6 ต.ค. 2566 ]31
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ [ 6 ต.ค. 2566 ]46
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 6 ต.ค. 2566 ]40
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 5 ต.ค. 2566 ]33
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 5 ต.ค. 2566 ]24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 3 ต.ค. 2566 ]1
12 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำป้ายบอกทาง [ 26 ก.ย. 2566 ]29
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 26 ก.ย. 2566 ]25
14 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ ๗ [ 26 ก.ย. 2566 ]28
15 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาไถกลบบ่อขยะ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 26 ก.ย. 2566 ]29
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยแก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ [ 26 ก.ย. 2566 ]25
17 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายหลังโรงพยาบาลแวงใหญ่ [ 26 ก.ย. 2566 ]26
18 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยเสือเขี้ยว – หนองเอี้ยง [ 26 ก.ย. 2566 ]34
19 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายลำห้วยหนองเอี่ยน – สุดเขตตำบลคอนฉิม [ 26 ก.ย. 2566 ]27
20 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายเลี้ยง กัมหาวงศ์ ถึง บ้านนางทองวาส กิ่งมณี [ 26 ก.ย. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15