องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)