องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 198 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]0
2 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]32
4 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]85
5 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 9 พ.ค. 2565 ]125
6 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนแลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 เมษายน 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]91
7 ขอให้ปิดประกาศ ขอจดทะเบียนโอนมรดกโฉนดที่ดิน เลขที่ 14443 ของนายหนู่ไพร นาราษฎร์ (ผู้ตาย) [ 6 เม.ย. 2565 ]147
8 ขอให้ปิดประกาศ ขอจดทะเบียนโอนมรดกโฉนดที่ดิน เลขที่ 803 ของนายหนู่ไพร นาราษฎร์ (ผู้ตาย) [ 6 เม.ย. 2565 ]109
9 ประกาศงดให้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]137
10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]137
11 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมประเมิน ITA ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]105
12 ประชาสัมพันธ์สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ [ 15 มี.ค. 2565 ]104
13 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]135
14 เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง ขอให้สำรวจจำนวนสุนัข-แมว และ ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลคอนฉิม [ 14 มี.ค. 2565 ]126
15 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 9 มี.ค. 2565 ]107
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ใัวัน อังคารที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น ณ ศาลากลางบ้าน/ศาลาวัด ของหมู่บ้าน [ 7 มี.ค. 2565 ]119
17 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]87
18 ประกาศ แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]85
19 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]183
20 ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลุกสร้าง จากกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]192
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10