องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไ่น้อยกว่า 1 ปี [ 5 ม.ค. 2566 ]10
2 ขอเชิญผู้บริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ [ 5 ม.ค. 2566 ]6
3 ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]9
4 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]9
5 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
6 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
7 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]47
8 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]101
9 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 9 พ.ค. 2565 ]159
10 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนแลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 เมษายน 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]104
11 ขอให้ปิดประกาศ ขอจดทะเบียนโอนมรดกโฉนดที่ดิน เลขที่ 14443 ของนายหนู่ไพร นาราษฎร์ (ผู้ตาย) [ 6 เม.ย. 2565 ]192
12 ขอให้ปิดประกาศ ขอจดทะเบียนโอนมรดกโฉนดที่ดิน เลขที่ 803 ของนายหนู่ไพร นาราษฎร์ (ผู้ตาย) [ 6 เม.ย. 2565 ]119
13 ประกาศงดให้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]169
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]165
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมประเมิน ITA ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]116
16 ประชาสัมพันธ์สำหรับคนหางาน/ประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ [ 15 มี.ค. 2565 ]118
17 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]165
18 เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง ขอให้สำรวจจำนวนสุนัข-แมว และ ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลคอนฉิม [ 14 มี.ค. 2565 ]166
19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 9 มี.ค. 2565 ]118
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ใัวัน อังคารที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น ณ ศาลากลางบ้าน/ศาลาวัด ของหมู่บ้าน [ 7 มี.ค. 2565 ]131
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11