องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลุกสร้าง จากกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]5
2 ประกาศ บัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ชุดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]31
3 ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ชุดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]29
4 ประกาศ บัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ชุดที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]29
5 ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ชุดที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]27
6 พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 (บทความ) [ 26 พ.ย. 2564 ]28
7 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2564 ]32
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. [ 11 พ.ย. 2564 ]36
9 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]32
10 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 8 พ.ย. 2564 ]31
11 การขับเคลื่อนจริยะธรรม [ 3 พ.ย. 2564 ]33
12 ประกาศศูนย์ควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.)แวงใหญ่ [ 28 ต.ค. 2564 ]38
13 ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ [ 28 ต.ค. 2564 ]37
14 ป้ายประกาศรับสมครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 11 ต.ค. 2564 ]45
15 ประกาศเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 6 ต.ค. 2564 ]37
16 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 6 ต.ค. 2564 ]41
17 ประกาศเรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]34
18 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 6 ต.ค. 2564 ]38
19 ข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]48
20 รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8