องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]8
2 รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]14
3 การบันทึกข้อมูลในระบบ INFO (ระบบใหม่) [ 26 ส.ค. 2564 ]11
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 20 ส.ค. 2564 ]10
5 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 20 ส.ค. 2564 ]11
6 วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปประเทศ [ 19 ส.ค. 2564 ]12
7 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 21 ก.ค. 2564 ]17
8 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 21 ก.ค. 2564 ]17
9 ประกาศจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.คอนฉิม [ 21 ก.ค. 2564 ]15
10 ประกาศการจัดตั้งศุนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลคอนฉิม [ 1 ก.ค. 2564 ]24
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]24
12 เรื่องโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)ในโค กระบือ [ 24 พ.ค. 2564 ]40
13 การเข้าใช้งานแอฟพลิเคชั่น Civic Education เพื่อความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย [ 17 พ.ค. 2564 ]34
14 ข้อมูลช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม [ 27 เม.ย. 2564 ]43
15 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]53
16 ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติภายในองค์กร ผ่านแอฟการสแกน QR Code [ 8 มี.ค. 2564 ]75
17 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ [ 9 ก.พ. 2564 ]74
18 ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น [ 4 ก.พ. 2564 ]86
19 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]80
20 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่และกำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7