องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน [ 18 พ.ย. 2563 ]3
2 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]3
3 รายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านดอนโจด [ 18 พ.ย. 2563 ]2
4 ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน [ 4 พ.ย. 2563 ]9
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 4 พ.ย. 2563 ]12
6 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 29 ต.ค. 2563 ]12
7 ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ย. 2563 ]33
8 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 ธ.ค. 2559 ]239
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์(สระน้ำหนองดู่)หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]312
10 โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟและบวงสรวงหลวงปู่นาย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 พ.ค. 2559 ]297
11 งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2559 อบตโนนสะอาดเป็นเจ้าภาพ [ 28 ม.ค. 2559 ]396
12 บุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2559 [ 14 ม.ค. 2559 ]335
13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแวงใหญ่ปั่นวัดใจ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 (เปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. - 3 ธ.ค. 58 ) [ 4 พ.ย. 2558 ]453
14 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 ส.ค. 2558 ]445
15 โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]298
16 คู่มือสำหรับประชาชน [ 22 ก.ค. 2558 ]299
17 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 20 ก.ค. 2558 ]294
18 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2558 [ 15 ก.ค. 2558 ]270
19 โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟและบวงสรวงหลวงปู่นาย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 15 พ.ค. 2558 ]257
20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง [ 15 พ.ค. 2558 ]257
 
หน้า 1|2|3