องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 

 

 


  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่อ...
   
  วันที่ 18/01/64 เวลา 16.30 น.พิธีเปิดจุดตรวจคัดกรอ...
   
  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล พร้อมคณะกรรมการร่วมประชุม ...
   
  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุลลง มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูม...
   

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6