องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้...
   
  นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ตรวจดูการด...
   
  นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล มอบหมายให้นายสุรคุป...
   
  นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ตรวจดูจุดท...
   
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6