องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 

 

 


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คอนฉิม ฝึกซักซ้อมแ...
   
  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล มอบโต๊ะและเก้าอี้ให้กับหน่...
   
  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล เข้าร่วมประชุม"โครงการจัดก...
   
  13.00 น.นายกอบต. นายสมบัติ ชำกุลเดินทางไปร่วมงานฌา...
   

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6