องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีฐานะ...
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค...
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ตั้งด่านชุมชนในการป้อง...
   
  วันนี้งานพัฒนาชุมชนอบต.คอนฉิม ประสานงานรถกู้ชีพนำผ...
   
 
วีดิทัศน์ "ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน"
สปอร์ตวันต่อต้านวันยาเสพติดโลก

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6