องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 [ 16 มี.ค. 2565 ]116
2 แผนพัฒนา 5 ปี [ 1 ก.ย. 2564 ]183
3 ยุทธศาสตร์การพัมนา [ 1 ก.ย. 2564 ]175
4 แบบผ.02-1 [ 1 ก.ย. 2564 ]179
5 แบบผ.02 [ 1 ก.ย. 2564 ]175
6 การติดตามประเมินผล 2561-2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]179
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 1 ก.พ. 2564 ]179