องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชน "โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่"


2020-11-27
2020-11-26
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-24
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-19