องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุลลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการปรับเกรดผิวถนนจราจร ถนนสายยุทธศาสตร์ฝายใหม่ผ่านบ้านดอนโจดหมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนเก่าน้อยหมู่ที่ 8


2020-11-27
2020-11-26
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-24
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-19