องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


06.00 น.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล. นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ไปร่วนมกิจกรรม อสม.ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม ออกตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 พร้อมมอบเกลือไอโอดีน


2020-11-27
2020-11-26
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-24
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-19