องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


14.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการปรับเกรดถนนพื้นผิวจารจร ช่วงบ้านดอนโจดถึงบ้านโนนเก่าน้อย และทางแยกสายบ้านโนนเก่าน้อยเชื่อมสายท่าเยี่ยมไปตามลำห้วยดอนหวายด


2020-11-27
2020-11-26
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-25
2020-11-24
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-19