องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ 7 แห่งและมอบให้สาธารณสุขตำบลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตรวจวัดป้องกัน covid-19


2021-01-21
2021-01-19
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-13
2021-01-13
2021-01-12
2021-01-12