องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล นำเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดข้อมูลทางเทคนิคไปมอบให้ท่านนายอำเภอแวงใหญ่เพื่อใช้วัดอุณหภูมิ ผู้ไปติดต่องานราชการที่อำเภอ


2021-01-21
2021-01-19
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-13
2021-01-13
2021-01-12
2021-01-12