องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล มอบหมายให้นายสุรคุปต์ สิทธิสุธี รองปลัดอบต.คอนฉิม รักษาราชการแทนปลัด พร้อมด้วยผอ.กองคลังและนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 7 เพื่อมอบรถโยกคนพิการให้กับนางยา ค


2021-02-26
2021-02-25
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-18
2021-02-18
2021-02-16
2021-02-15