องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ตรวจดูจุดที่จะดำเนินการเทถนนคอนกรีตบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 และสำรวจพื้นที่จะติดตั้งเสาไฟฟ้า


2021-02-26
2021-02-25
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-18
2021-02-18
2021-02-16
2021-02-15