องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตำบลคอนฉิม มอบเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 งบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 4 ราย .


2021-11-30
2021-11-25
2021-11-22
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-16