องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงตรวจดูการดำเนินการการเทหินคลุกสายต่างๆในพื้นที่ตำบลคอนฉิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการใช้ถนน


2021-11-30
2021-11-25
2021-11-22
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-16