องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายสุรคุปต์ สิทธิสุธี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำไปมอบต่อแก่ผู้กักตัว


2021-11-30
2021-11-25
2021-11-22
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-16