องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้กักตัวโควิด 19 จำนวน 2 ราย ในตำบลคอนฉิม


2022-01-17
2022-01-11
2021-12-29
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-20
2021-12-17
2021-12-15
2021-12-14
2021-12-13