องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้องด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลคอนฉิม


2022-05-20
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-03
2022-04-26
     no gift policy
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12
2022-04-08