องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


วันนี้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอบต.คอนฉิม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุ รถตกถนน ทางขาด เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น


2022-05-20
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-03
2022-04-26
     no gift policy
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12
2022-04-08