องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำดี ด้วยหัวใจ"ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดวัดลัฏฐิวัน บ้านคอนฉิม หมู่ที


2022-05-20
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-03
2022-04-26
     no gift policy
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12
2022-04-08