องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและมีที่พักอาศัยไม่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผลการคัดเลือกได้หมู่ที่ 2 ค่ะ


2022-05-20
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-03
2022-04-26
     no gift policy
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12
2022-04-08