องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่- 5-9 กันยายน 2565


ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่- 5-9 กันยายน 2565
#กรมอุตุนิยมวิทยา





2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-26