องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


กิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13


วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565
             นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้อมด้วยข้าราชการ,พนักงานเจ้าหน้า,และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เข้าร่วม กิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่

2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09