องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


เข้าร่วม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระกียรติ” ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565


วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ร่วมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระกียรติ ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09