องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ให้ยั่งยืน


เพื่อเป็นการทำให้ดูเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นการถ่ายทอดของผู้อาวุโส หรือผู้เฒ่าผู้แก่ และเป็นการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่ายระดับบุคคล ระดับกลุ่มให้มาก
เพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ
ให้ยั่งยืนสืบต่อไป