องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


สำนักงานสรรพากรพากรพื้นที่ จ.ขอนแก่น เข้าตรวจแนะนำเกี่ยวกับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์และแนะนำการหักและนำส่งภาษี ณ กองคลัง อบต.คอนฉิม