องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด, หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด, หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม