องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม