องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที 6 และบ้านโคกสว่าง หมุ่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที 6 และบ้านโคกสว่าง หมุ่ที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม