องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม