องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ แผนงานจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม (แบบ ผด.๒) ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ แผนงานจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม (แบบ ผด.๒) ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม