องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม