องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม