องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ปรชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ปรชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม