องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
งานกองการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลลานกีฬา [ 26 ก.ย. 2565 ]30
2 ท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก [ 25 ก.ค. 2565 ]36
3 กิจกรรมโตไปไม่โกง [ 19 ก.ค. 2565 ]33
4 กิจกรรมต้านทุจริต [ 28 มิ.ย. 2565 ]33
5 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการ ศพด.วัดลัฏฐิวัน ปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]30
6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการ ศพด.บ้านดอนโจด ปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]32
7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการ ศพด.ป่าแดงท่าเยี่ยม ปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]30
8 การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพภายใน ศพด.วัดลัฏฐิวัน ปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]36
9 การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพภายใน ศพด.ป่าแดงท่าเยี่ยม ปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]32
10 ผลการรายงานการประเมินตนเองของ ศพด.วัดลัฏฐิวัน ปี 2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]31
11 ผลการรายงานการประเมินตนเองของ ศพด.บ้านดอนโจด ปี 2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]35
12 ผลการรายงานการประเมินตนเองของ ศพด.ป่าแดงท่าเยี่ยม ปี 2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]29
13 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว [ 30 มี.ค. 2565 ]38
14 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]35
15 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]118
16 รายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน [ 18 พ.ย. 2563 ]272
17 รายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านดอนโจด [ 18 พ.ย. 2563 ]223
18 รายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ศพด.บ้านดอนโจด [ 2 ธ.ค. 2562 ]226
19 รายงานการจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ศพด.วัดลัฎฐิวัน [ 2 ธ.ค. 2562 ]279